Vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing)

Informace o možnosti podávání oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Povinný subjekt ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, uveřejňuje níže příslušné informace:

I. Způsob oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu:

  • Pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání může oznamovatel využít formulář uvedený na webové adrese: https://formulare.e-forms.cz/qhlas/qhlas-vvu12
  • Oznámení je dále možno podat prostřednictvím e-mailové adresy oznameni@vvubrno.cz,
  • Oznámení je možno podat také osobně u níže uvedených příslušných osob. V takovém případě je možno o tento způsob podání oznámení požádat a podání bude umožněno v přiměřené lhůtě, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo požádáno.
  • Oznámení je možno podat rovněž u Ministerstva spravedlnosti (blíže k tomu viz: https://oznamovatel.justice.cz/).

II. Označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresa elektronické pošty pro možné podání oznámení

III. Informace o tom, zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) výše uvedeného zákona o ochraně oznamovatelů

  • Vojenský výzkumný ústav, s. p. nevylučuje přijímání oznámení od osob specifikovaných výše v tomto bodu informace.