Zkušebna maskovacích prostředků

Zkušebna maskovacích prostředků je akreditovaným pracovištěm zkušební laboratoře č. 1449. Pracoviště s dlouholetou zkušeností v oblasti maskování je oprávněno vykonávat tyto akreditované zkoušky:

  • Stanovení spektrální reflektance materiálů v pásmu 0,3 – 2,5 μm,
  • Určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu materiálů.

Zkoušky jsou prováděny zejména za účelem hodnocení příslušných fyzikálně optických vlastností materiálů s maskovacími vzory podle příslušných Českých obranných standardů, ale umožňují stanovení spektrální reflektance a určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu i pro materiály nevojenského charakteru.

Předmětem zkoušek mohou být textilní materiály, nátěry apod.


Technické vybavení zkušebny maskovacích prostředků - UV/VIS/NIR spektrofotometr SHIMADZU UV-3101PC

Technické vybavení zkušebny maskovacích prostředků - UV/VIS/NIR spektrofotometr SHIMADZU UV-3101PC