Seznam akreditovaných zkoušek ve Zkušebně klimatické a korozní odolnosti

Poř. čísloAkreditované zkouškyMetodický postupMetodický postup zahrnuje zkoušky podle norem:
1.Stanovení korozní odolnosti nebo protikorozní ochranné schopnosti v komoře solné mlhy metodou NSSMPSZ01-01ČSN EN ISO 9227 NSS
EN ISO 9227
DIN EN ISO 9227
ČSN EN ISO 7253
ČSN 34 5791-2-11
EN 60068-2-11,
IEC 68-2-11,
DIN IEC 68-2-11
BS 2011-2.1
ČSN EN 60068-2-52
ČSN EN 3027
ČOS 999905 metoda 309
IEC 60068-2-11, Test Ka
IEC 60068-2-52, Test Kb
EN 60068-2-52
ASTM B117
BS 3900-F4
ČSN EN 13523-8
FED-STD- 141
FED-STD-791,Meth. 4001.3
MIL STD-202, Meth. 101E
MIL STD-810, Meth. 509.4
2.Stanovení korozní odolnosti nebo protikorozní ochranné schopnosti v komoře solné mlhy metodou AASSMPSZ01-01ČSN EN ISO 9227
ASTM G85
3.Stanovení korozní odolnosti nebo protikorozní ochranné schopnosti v komoře solné mlhy metodou CASSMPSZ01-01ČSN EN ISO 9227
DIN EN ISO 9227
ASTM B368
4.Stanovení korozní odolnosti nebo protikorozní ochranné schopnosti v komoře s oxidem siřičitým a s povšechnou kondenzací vlhkostiMPSZ01-02ČSN EN ISO 3231
ČSN ISO 6988
ČSN IEC 68-2-49
DIN 50018
EN ISO 6988
ISO 6988
EN ISO 3231
ISO 3231
BS EN ISO 3231
DIN EN ISO 3231
NF EN ISO 3231
IEC 60068-2-42
IEC 60068-2-49
DIN IEC 68-2-49
BS 3900-F8
BS 5466-8
ASTM G 87-84
5.Stanovení odolnosti proti vlivu klimatu - vliv suchého teplaMPSZ01-03/1BS EN 60068-3-1
BS EN 60068-2-2
IEC 60068-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-3-1
ČSN EN 60068-1
ČSN EN 60068-2-2
ČSN IEC 68-3-1
DIN EN 60068-3-1
DIN IEC 60068-2-2
EN 60068-3-1
NF EN 60068-2-2
6.Stanovení odolnosti proti vlivu klimatu - vliv kondenzace vlhkostiMPSZ01-03/2BS 3900
ČSN EN ISO 6270-1 a-2
BS EN ISO 6270-1
DIN EN ISO 6270-1
EN ISO 6270-1
ISO 6270-1
NF EN ISO 6270-1
ČSN 03 8131
ČSN 03 8135
DIN 50017
MIL-STD-202 Method 104A
MIL-STD-810E
7.Stanovení odolnosti proti vlivu klimatu - vliv chladuMPSZ01-03/3ČSN EN 60068-2-1+A1
IEC 60068-2-1
DIN IEC 60068-2-1
NF EN 60068-2-1/A1
BS EN 60068-2-1
8.Stanovení odolnosti proti vlivu klimatu - vliv změny teplotMPSZ01-03/4ČNS EN 60068-2-14
BS EN 60068-2-14
DIN EN 60068-2-14
EN 60068-2-14
IEC 60068-2-14
NF EN 60068-2-14
ČSN IEC 68-2-33
ČSN 67 3098
9.Stanovení odolnosti proti vlivu klimatu - zkoušky odolnosti vojenské techniky vůči klimatickým vlivům prostředíMPSZ01-03/5ČOS 999905 metoda 302
ČOS 999905 metoda 303
ČOS 999905 metoda 304
ČOS 999905 metoda 306
10.Stanovení tloušťky nátěruMPSZ01-04ČSN EN ISO 2808
BS EN ISO 2808
DIN EN ISO 2808
EN ISO 2808
ISO 2808,
NF EN ISO 2808
11.Mřížková zkouška MPSZ01-05ČSN EN ISO 2409
BS EN ISO 2409
DIN EN ISO 2409
EN ISO 2409
ISO 2409
NF EN ISO 2409
12.Odtrhová zkouška přilnavostiMPSZ01-06ČSN EN ISO 4624
BS EN ISO 4624
DIN EN ISO 4624
EN ISO 4624
ISO 4624
NF EN ISO 4624
ČSN EN ISO 16276-1
EN ISO 16276-1
13.Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníkuMPSZ01-07ČSN EN ISO 6272-2
BS EN ISO 6272-2
DIN EN ISO 6272-2
EN ISO 6272-2
ISO 6272-2
NF EN ISO 6272-2
14.Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníkuMPSZ01-08ČSN EN ISO 6272-1
BS EN ISO 6272-1
DIN EN ISO 6272-1
EN ISO 6272-1
ISO 6272-1
NF EN ISO 6272-1
15.Zkouška ohybem na válcovém trnuMPSZ01-09ČSN EN ISO 1519
BS EN ISO 1519
DIN EN ISO 1519
EN ISO 1519
ISO 1519
NF EN ISO 1519