Přílohy k ČOS 999923

Přiložené soubory „Seznam povolených prostředků vyhovujících požadavku ČOS 999923“ a „Katalogové listy prostředků vyhovujících požadavkům ČOS 999923“ jsou nedílnou součástí ČOS 999923, 2. vydání, Změna 2.

V případě odborných otázek se obracejte na zpracovatele ČOS 999923 –
Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno:

Eva JANČOVÁ, M.Sc., DESS
Tel: +420 543 562 193
E-mail: jancova.e@vvubrno.cz

Aktualizace: 27.11. 2023

Katalogové listy prostředků vyhovujících požadavkům ČOS 999923