Zkušebna klimatické a korozní odolnosti

Zkušebna je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1449 a je pod č. 048 evidovaným členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří.

Předmětem zkoušení klimatické a korozní odolnosti jsou:

  • kovové materiály,
  • kovové a nekovové anorganické povlaky,
  • nátěry a nátěrové systémy,
  • strojírenské, elektrotechnické a elektronické výrobky,
  • systémy dočasné ochrany výrobků (konzervační prostředky, inhibitory koroze, obalové materiály aj.)