Středisko zkoušení

Středisko zkoušení je akreditovanou zkušební laboratoří č. 1449. Akreditaci získalo v roce 2004. V současné době má od ČIA uděleno Osvědčení o akreditaci č. 91/2018. Předmětem akreditace jsou zkoušky klimatické a korozní odolnosti a mechanických vlastností nátěrových systémů a výrobků, mechanických vlastností kovových, keramických a textilních materiálů, stanovení parametrů drsnosti, metalografické zkoušky, zkoušky spektrálních charakteristik a určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu maskovacích materiálů, stanovení koncentrace vysoce toxických látek a stanovení ochranné účinnosti plošných materiálů.

Středisko zkoušení je rozděleno do čtyř částí: