Významní zákazníci a spolupracovníci

  • Ministerstvo obrany ČR a Generální štáb AČR
  • MEDTEC-VOP, spol. s r. o., Hradec Králové
  • RAMET a. s., Kunovice
  • URC Systems, spol. s r.o., Prostějov
  • B.O.I.S.-FILTRY, spol. s r. o., Blansko
  • ZEVETA, a. s., Bojkovice
  • ZEVETA Ammunition, a. s., Bojkovice
  • Evolving Systems colsulting s. r. o. Praha
  • ERA a. s., Pardubice