Technická a technologická podpora

Mikrovlnná laboratoř

Je určena pro stanovování elektromagnetických parametrů vzorků a hodnocení vlastností materiálů vybraných pro maskování v oboru mikrovlnného záření a měření prostředků radiotechnického průzkumu v rozsahu 2 – 40,0 GHz. Měření lze realizovat laboratorně ve volném prostoru i v terénu na technice.

Vybavení laboratorní:

 • 2 - 40 GHz – vektorový analyzátor Anritsu 37369C.

Vybavení pro terénní měření:

 • 7 - 18 GHz – přenosný reflektometr RADAN pro měření reflektance povrchů,
 • 9,4 GHz – měřič efektivní odrazné plochy MOP-01,
 • 16 GHz – radiolokátor PSNR-5,
 • simulátory radiolokačních signálů,
 • točna 360° s nosností 45 tun.

Aerosolová laboratoř

Je určena pro přípravu pyrotechnických složí, vytváření aerodisperzních systémů a studium jejich fyzikálně chemických vlastností využitelných pro maskování v optickém spektru. Umožňuje měření rychlosti a doby hoření pyrotechnických složí, jejich maskovacích schopností, rychlosti sedimentace, stanovení částicové a hmotnostní koncentrace a velikostní distribuce aerodisperzí.

Vybavení laboratorní:

 • hydrodynamické lisovací zařízení 20 MPa,
 • kulový mlýn pro přípravu disperzí od velikosti částic 1 mm,
 • aerosolová komora o objemu 2 m3,
 • odběrové zařízení vzorků aerodisperzí ALPHA-1,
 • analytický mikroskop s obrazovou analýzou DIPS,
 • zařízení pro měření rychlosti a teploty hoření pyrosloží termočlánkem.

Laserová laboratoř

Je určena pro stanovování optických parametrů vzorků aerosolů a disperzních systémů pomocí laserových zdrojů. Měření propustnosti, absorpce a rozptylu optického záření v aerodisperzních systémech určených pro maskování v optickém (viditelném a infračerveném) spektru vlnových délek, systém ochrany laserovým ozářením.

Vybavení laboratorní:

 • 0,63 μm He-Ne laser,
 • 1,15 μm He-Ne laser,
 • 1,55 μm laserová dioda,
 • 3,39 μm He-Ne laser,
 • 10,6 μm CW CO2 laser.

Radiometrická laboratoř – nezobrazovací.

Je určena pro zátěžové testování a kvantitativní stanovování emisních, odrazných a propustných vlastností vzorků pevných, kapalných a plynných materiálů využitelných pro maskování v optickém spektru.

Vybavení laboratorní:

 • 0,19 - 3,20 μm, spektrofotometr SHIMADZU UV 3101 PC s integrační koulí o průměru 150 mm.
 • Panorama, určení barevných souřadnic a barevného rozdílu.
 • Leskoměr TQC GL0030 s měřící geometrií 20°/ 60°/ 85°.
 • Suntest CPS+, Xenotest 150S, akcelerovaná simulace přírodního klimatu.
 • klimatická komora Vötsch VC 4034 (335 dm3, -40 °C až +180 °C).

Vybavení pro terénní měření:

 • 3 - 5 μm, transmitometr s tepelným zdrojem.
 • 0,4 - 14,5 μm, spektroradiometr SR-5000 CI-Systems.
 • Infrapřístroj mono Klára s autogatingem a záznamem obrazu.

Radiometrická laboratoř – zobrazovací.

Je určena pro terénní i laboratorní hodnocení radiometrických parametrů povrchů objektů k stanovování demaskujících příznaků a hodnocení účinnosti maskovacích opatření analýzou jejich termografického zobrazení.

 • 3 - 5 μm, termovizní kamera AGEMA 550 s přenosem dat.
 • 7,5 - 13 μm, termovizní kamera FLIR P20 s přenosem dat.
 • Software pro infračervenou termografickou diagnostiku a analýzu pořízených termografických dat.