Skupina maskování a klamání

Schopnosti

Výzkumu, experimentálního vývoje a služeb v následujících oblastech odborné působnosti:

 • Maskování osob, techniky a bojové činnosti.
 • Klamání bojové činnosti.

Určení pracovníci pracoviště speciální elektroniky/skupiny maskování a klamání mají pověření k výkonu činnosti Národní autority v oblastech:

 • Ultrafialová reflexní barva k maskování vojenských objektů a zařízení NATO v zasněženém prostředí (STANAG 2835).
 • Odstranitelné nátěry pro maskování (STANAG 2836).
 • Standardní postupy pro hodnocení účinnosti zadýmovacích prostředků (STANAG 4361).
 • Porovnávací dokument barev určených pro deformační maskování vojenských zařízení používaných v NATO (AEP-31).
 • Požadavky na opatření proti průzkumu (STANAG 4418).

Obsahové zaměření odborné činnosti skupiny

 • Měření signifikantů a hodnocení objektů vyzařujících tepelné záření. Útlumové prostředky, materiály a metody pro potlačení tepelného záření.
 • Metody, materiály a prostředky ochrany osob, techniky a objektů proti optickému, infračervenému a radiolokačnímu průzkumu. Návrh a realizace prostředků a systémů ochrany.
 • Měření reflektance a signifikantů objektů v radiolokačních pásmech kmitočtů a metody a prostředky ke snižování reflektance, tj. maskování osob, techniky a objektů proti radiolokačnímu průzkumu.
 • Verifikace technických parametrů vojenské techniky zaváděné do AČR nakupované jak od domácích, tak zahraničních výrobců.