Technická a technologická podpora realizací

  • Návrhů a simulace mikrovlnných struktur – programy CST Microwave Studio a Zeland IE3D, vč. zkušenosti s návrhem elektromagnetických struktur v pásmu 40 GHz.
  • Návrhů a simulace metod číslicového zpracování, analýzy signálů včetně implementace do hradlových polí FPGA (Spartan, Virtex), DSP (Texas Instruments), ARM/AVR (Atmel Studio 6).
  • Vlastní technologické zázemí pro návrh a realizaci funkčních vzorků a prototypů (software Altium Designer) včetně jejich experimentálního ověření a opakované realizace.
  • Ostatní software pro výpočty, modelování a simulaci, zpracování signálů – MATLAB, MDSPICE, Maple.
  • Modelování úloh v oblasti elektromagnetismu nízkých kmitočtů – program Comsol Multiphysics s AC/DC modulem.
  • Aplikace s programovatelnými hradlovými obvody Xilinx FPGA a CPLD digitálního zpracování signálů pro přehledové, zaměřovací přijímače, vzorkovací, záznamové, vícekanálové přijímače, generátory rádiových signálů, komunikační rozhraní s PC (Gigabit ethernet, PCI, PCIe) včetně obvodových realizací.
  • Návrhy, projektování a konstrukce zástaveb pro elektronická zařízení, vizualizace součástí s využitím 3D modelů v návrhovém systému Inventor (Autodesk).
  • Návrh, výroba a osazení desek plošných spojů.