Realizované projekty

Širokopásmové digitální zpracování

mezifrekvenčního signálu se šířkou pásma 100 MHz. Provádí výpočet impulsních parametrů signálu (opakovací periody, délky impulsů a amplitudy), měření nosného kmitočtu, provádí vnitroimpulsní analýzu (frekvenční, fázové a amplitudové změny uvnitř impulsů). 2kanálová vzorkovací karta do sběrnice PCI počítače.

Mezifrekvenční zpracování

s konverzí z 1. mf kmitočtu 950 MHz na 2. mf. kmitočet 150 MHz se šířkou pásma 100 MHz s přepínáním filtrů mezi širokým 100 MHz a úzkým 1 MHz pásmem. Aplikace v signálové trase přesného monopulsního azimutálního zaměřovače.

Vysílací anténa detekčního systému na principu harmonického radaru

Speciální anténa planárního typu s integrovaným límcem a filtrem typu dolní propust pro UHF kmitočtové pásmo. Vyvinuta jako součást detekčního systému na principu harmonického radaru určeného pro bezkontaktní zjišťování výskytu nástražných výbušných zařízení (IED), obsahující elektronické a kovové součásti v jejich konstrukci.

Vysílač detekčního systému na principu harmonického radaru

Funkční vzor přenosného bateriově napájeného vysílače vyvinutého pro detekční systém na principu harmonického radaru (viz vysílací anténa) umístěný ve speciálním stínicím boxu.

Základní parametry: nastavitelná úroveň výstupního signálu v UHF pásmu, maximální výstupní úroveň 40 dBm, druh modulace: CW, PWM, číslicová modulace, šířka pásma: 0–80 MHz, dálkové řízení přes optické rozhraní.

Subsystém přijímače detekčního systému na principu harmonického radaru

Funkční vzor subsystému přijímače (pro kmitočtové pásmo 2. harmonické), použitého v detekčním systému harmonického radaru, zahrnující přijímací anténu a přijímač typu supereheterodyn. Přijímací anténa je planárního flíčkového typu s integrovaným filtrem typu horní propust a předzesilovačem.

Vivaldiho anténní řada

Planární anténa navržená pro kmitočtové pásmo 2 až 8 GHz jako součást 3prvkového segmentu pro ověření funkce víceprvkové anténní řady podpovrchového zemního radaru (GPR). Speciální provedení se symetrickým napájením a integrovaným mikrovlnným přepínačem.

ESM přijímač v pásmu mm vln 32 – 38 GHz

pro zaměřování prostředků s radarovým koncovým navedením (tj. inteligentní munice, např. samonaváděcí dělostřelecké granáty a rakety) a také pro zaměření průzkumných a střeleckých radarů. Základem přijímače je 8prvková fázovaná anténní řada, která umožňuje elektronické snímání zájmového prostoru se současným vyhodnocením směru a dalších parametrů radiotechnických signálů (kmitočet, amplituda, délky a opakovací periody impulsů) pro určení typu s následným předáním v reálném čase do ECM systémů vlastní ochrany.

Širokopásmový digitální přijímač

pro zpracování signálu od radiotechnických zdrojů na úrovni mezifrekvence se šířkou pásma 200 MHz. Obsahuje algoritmy zpracovávající digitalizovaná data v reálném i nereálném čase.

Kmitočtový rozsah: 850 MHz - 1050 MHz (1. mf),
Šířka mf pásma: 200 MHz,
3 paralelní přijímače: zaměřovací, přehledový, vzorkovací,
Dynamický rozsah: min. 57 dB,
AD převodníky: 2 x 12 bitů / 460 MS/s.

Bateriový management

procesorem řízené inteligentní bateriové napájení, které hlídá nabíjení a vybíjení Li-Ion, Li-Pol bateriových článků. Připíná a odepíná různé spotřebiče dle nastavené počáteční konfigurace. Dále také měří vnitřní a vnější teplotu a zajišťuje řízení anténního přepínače. Bateriový management je autonomní a pro nastavení počáteční konfigurace je ovládán z PC přes USB port. Je použit v průzkumném zařízení manpackového typu, konstrukčně je však řešen pro univerzální použití.

Přenosný průzkumný prostředek

provádějící v pásmu kmitočtů od 1,5 MHz do 2500 MHz rychlý elektronický průzkum s rozpoznáním známého a předpokládaného signálu pro včasné varování např. sesednutých jednotek. Provádí skenování kmitočtového pásma současně s odposlechem na vybraném kmitočtu a lze jej použít jako součást systému ochrany konvojů před dálkovým odpálením IED. Další funkcí přenosného průzkumného prostředku je dálkové řízení rušiče typu STAR-MANPACK a vytváří tak průzkumně rušicí systém pro ochranu před RC IED.

Monitorovací a analyzační pracoviště rádiových signálů se systémem AURORA

pro automatické rozpoznání digitálních rádiových signálů prostředky pro automatické nebo poloautomatické vyhledávání, monitorování, analýzu a klasifikaci rádiových signálů. Softwarové vybavení systému AURORA má modulární architekturu nezávislou na použitém technickém vybavení s možností snadného rozšíření funkčnosti dalšími softwarovými moduly.