Komunikační laboratoř a kmitočtová kontrola spektra

Laboratoř je určena pro měření odolnosti komunikačních rádiových stanic proti úmyslnému rádiovému rušení v pásmu 1 až 2000 MHz a hodnocení účinnosti opatření proti tomuto rušení.

Vybavení:

  • signálový generátor R&S SMJ100A do 3 GHz,
  • spektrální analyzátor R&S SMGU, 9 kHz – 20 GHz,
  • spektrální analyzátor R&S ESPI3, 9 kHz – 3 GHz,
  • digitální velmi rychlý osciloskop TDS 744A,
  • vektorový analyzátor se spektrálním analyzátorem Agilent, 26 GHz, 2portový,
  • zaměřovač R&S DDF05M, přijímač R&S ESMC.

Realizované projekty

SRTP – Širokopásmový směroměrný radiotechnický pátrač.

Radiotechnický pátrač je určen pro rychlé vyhledávání zdrojů signálu, jeho přesnou analýzu a identifikaci typu zdroje tohoto signálu s využitím algoritmů a techniky digitálního zpracování signálu a standardních uživatelských databází. Interoperabilní propojení v přenosovém módu CESMO. Nově vyvinutý prototyp bude generačně nové zařízení pasivního průzkumu, které zvýší uživatelské vlastnosti, jež chybí stávajícímu prostředku MRTP.

ISR modul - Integrační modul senzorů pro společné operace NATO.

Prototyp integračního ISR modulu je určen pro společné operace NATO. Modul zajišťuje interoperabilní propojení systémů průzkumu a EB v přenosovém módu CESMO, podporující standard formátu dat pro výměnu informací o geolokaci cílů v rámci společných ELINT/ESM operací.

BEZKO IED – Bezkontaktní kombinovaný radiolokační a optoelektronický detektor pro zjišťování min a improvizovaných výbušných zařízení (IED).

Ověření technické slučitelnosti činnosti dvou radiolokačních detektorů pracujících na bázi harmonického radaru a podpovrchového radaru v jednom kombinovaném detektoru pro dálkovou detekci širokého spektra min a IED. Dále také návrh optoelektronického detektoru ke zjišťování položených min včetně software pro analýzu obrazu snímané scény.