Pracoviště speciální elektroniky

Schopnosti

Hlavním zaměřením pracoviště speciální elektroniky, jež tvoří:

 • oddělení speciální elektroniky,
 • oddělení senzory,
 • skupina digitálního zpracování signálů,
 • oddělení konstrukce a dílny.

Je provádění výzkumu, experimentálního vývoje a poskytování služeb v následujících oblastech odborné působnosti:

 • Radioelektronické pasivní systémy a prostředky elektronického boje.
 • Zjišťování IED a senzory pro biomedicínu.

Pracoviště má také pověření k výkonu činnosti Národní autority v oblastech:

 • Jednotný formát NATO k předávání zpráv elektronického zpravodajství (ELINT) a jeho zabezpečení (ESM) (NATO Secret) (STANAG 4633).
 • Standard NATO pro spolupráci v elektronickém průmyslu (STANAG 4658).
 • Požadavky na opatření proti průzkumu (STANAG 4418).
 • Výcvikové požadavky pro postupy proti improvizovaným výbušným zařízením – ACIEDP-01(A).
 • Spojenecká společná doktrína postupů proti improvizovaným výbušným zařízením (C-IED) – AJP-3.15(B) (STANAG 2295).
 • Postupy zkoušení detektorů pro zjišťování min uložených pod povrchem (STANAG 4587).

Obsahové zaměření odborné činnosti pracoviště

 • Systémy a prostředky pasivního průzkumu radiotechnických prostředků, metody zpracování signálů pro podrobnou analýzu sledovaného objektu a pro rozlišení jednotlivých objektů téhož typu.
 • Systémy a prostředky pasivního rádiového průzkumu, metody analýzy signálů a rozkrývání rádiových sítí, provozů pro stanovení jejich důležitosti.
 • Návrh a realizace radiotechnických a komunikačních rušičů v celém kmitočtovém pásmu od KV až po mm vlnové délky. Algoritmizace úloh radioelektronických rušičů pro optimalizaci jejich účinku.
 • Detektory laserových a radiolokačních ozáření pro včasnou výstrahu a ochranu osádek vojenské techniky.
 • Prostředky řízení a velení v systémech pasivního radioelektronického průzkumu, návrh databázových struktur a výměny informací v těchto systémech, komunikační a informační prostředky a technologie.
 • Optimalizace zástaveb na mobilních prostředcích z hlediska elektromagnetické kompatibility elektronických prostředků vysílací a přijímací techniky.
 • Analýzy a posouzení spolehlivosti a udržovatelnosti elektronických prostředků v souladu s požadavky normy STANAG 4174 a zpracování metodik. Provádění a vyhodnocení zkoušek spolehlivosti.
 • Realizace elektronických obvodových řešení v oblastech příjmu a zpracování signálů a biomedicíny s využitím návrhových systémů CST, Zeland IE3D.
 • Tvorba aplikačního programového vybavení - OS Windows, OS Linux, C, C++, C#, SQL, XML, PHP, ASP.NET, MATLAB, ATMEL AVR, ARM (ATMEL, TEXAS INSTRUMENTS).
 • Programování hradlových polí XILINX.
 • Konstrukční návrhy realizací (Inventor) a vícevrstvých desek plošných spojů (Altium).
 • Prototypová realizace konstrukcí pro elektroniku a desek plošných spojů (CNC frézka).
 • Zkušební laboratoř s akreditací ke zkouškám spektrálních charakteristik, určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu maskovacích materiálů (v současnosti probíhá reakreditace podle nových ČOS).
 • Verifikace technických parametrů vojenské techniky zaváděné do AČR nakupované jak od domácích, tak zahraničních výrobců.