Schopnosti sekce

 • Sekce speciální elektroniky a maskováním se vzhledem k vysoce specializovanému zaměření nosných oborů na vojenskou problematiku orientuje především:
 • Systémy a prostředky pasivního průzkumu radiotechnických prostředků, metody zpracování signálů pro podrobnou analýzu sledovaného objektu a pro rozlišení jednotlivých objektů téhož typu.
 • Systémy a prostředky pasivního rádiového průzkumu, metody analýzy signálů a rozkrývání rádiových sítí, provozů pro stanovení jejich důležitosti.
 • Návrh a realizace rušičů v celém kmitočtovém pásmu od KV až po mm vlnové délky. Algoritmizace úloh radioelektronických rušičů pro optimalizaci jejich účinku.
 • Detektory laserových a radiolokačních ozáření pro včasnou výstrahu a ochranu osádek vojenské techniky.
 • Prostředky řízení a velení v systémech pasivního radioelektronického průzkumu, návrh databázových struktur a výměny informací v těchto systémech, komunikační a informační prostředky a technologie.
 • Optimalizace zástaveb na mobilních prostředcích z hlediska elektromagnetické kompatibility elektronických prostředků vysílací a přijímací techniky.
 • Analýzy a posouzení spolehlivosti a udržovatelnosti elektronických prostředků v souladu s požadavky normy STANAG 4174 a zpracování metodik. Provádění a vyhodnocení zkoušek spolehlivosti.
 • Měření signifikantů a hodnocení objektů vyzařujících tepelné záření. Útlumové prostředky, materiály a metody pro potlačení tepelného záření.
 • Metody, materiály a prostředky ochrany osob, techniky a objektů proti optickému, infračervenému a radiolokačnímu průzkumu. Návrh a realizace prostředků a systémů ochrany.
 • Měření reflektance a signifikantů objektů v radiolokačních pásmech kmitočtů a metody a prostředky ke snižování reflektance, tj. maskování osob, techniky a objektů proti radiolokačnímu průzkumu.
 • Verifikace technických parametrů vojenské techniky zaváděné do AČR nakupované jak od domácích, tak zahraničních výrobců.
 • Ochrana proti improvizovaným výbušným zařízením a minám: výzkum a vývoj v oblastech C IED detekce, identifikace a monitoringu
 • Senzorové systémy v lékařství: technologie elektromagnetické detekce a lokalizace, telemetrické a terapeutické aplikace.
 • Tvorba aplikačního programového vybavení - OS Windows, OS Linux, C, C++, C#, SQL, XML, PHP, ASP.NET, MATLAB, ATMEL AVR, ARM (ATMEL, TEXAS INSTRUMENTS)
 • Programování hradlových polí XILINX.
 • Konstrukční návrhy realizací (Inventor) a vícevrstvých desek plošných spojů (Altium).
 • Prototypová realizace konstrukcí pro elektroniku a desek plošných spojů (CNC frézka).
 • Zkušební laboratoř s akreditací ke zkouškám spektrálních charakteristik, určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu maskovacích materiálů (v současnosti probíhá reakreditace podle nových ČOS).