Významní zákazníci a spolupracovníci

Organizace

  • SVOS, spol. s r. o.,
  • SYNTHESIA, a.s., Semtín,
  • EXPLOSIA a.s., VÚPCH Pardubice,
  • Bogges, spol. s r.o.
  • Univerzita obrany Brno, Katedra strojírenství,
  • VKV Horák s.r.o.
  • SVS FEM s.r.o.,
  • ČVUT v Praze, FEL, Katedra elektromagnetického pole,
  • EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.