Realizované projekty

VYPR - Technologie vyprošťování osádek z havarovaných a poškozených vojenských vozidel

Projekt řeší technologii samovyprošťování osádek a technologii pro proniknutí do havarovaných nebo poškozených vozidel za účelem vyproštění osádky přes zablokované vstupní otvory, zasklené otvory, nebo přes pancéřovou ochranu (korbu) vojenských pancéřovaných vozidel.

Výsledkem je vypracování návrhu ověřených postupů a potřebného materiálního vybavení klíčové vojenské techniky AČR trvale zabudovanými zařízeními pro rychlé otevírání zablokovaných vstupních otvorů pro lehce a středně pancéřovanou vojenskou techniku.

EKOLOGIE - Ekologické nátěrové systémy pro vojenskou techniku s maskovacím účinkem a odolností proti dekontaminačním prostředkům

Projekt řešil výzkum a verifikaci nových nátěrových hmot bez obsahu šestimocného chromu. Výsledná řešení nátěrových systémů zabezpečují klimatickou a korozní odolnost kovových částí vojenské techniky souběžně s maskovacím účinkem a odolností proti dekontaminačním prostředkům používaným k dekontaminaci osob a vojenské techniky.