Oddělení zkoušení

Schopnosti

Oddělení zkoušení zajišťuje komplexní zabezpečení zkoušek balistické a protivýbuchové odolnosti vozidel, objektů a také vzorků materiálů ve fázi výzkumu, vývoje a stavby prototypů. Vojenský výzkumný ústav, s. p. je držitelem osvědčení k výkonu Národní autority pro STANAG 4569, STANAG 4686, STANAG 2920, STANAG 4630, STANAG 4370 a STANAG 4272.

Výzkum, vývoj a úkoly technické pomoci jsou zaměřeny na protikorozní ochranu vojenské techniky a materiálu, kterou je nutno řešit na období požadované životnosti. K protikorozní ochraně, tj. ke snižování negativních jevů vznikajících při interakcích materiálů s okolním prostředím, se užívá řady metod a prostředků ochrany, z nichž některé mohou mít negativní dopady na ekologií a při nevhodném nakládání i na zdraví člověka. Cílem řešených úkolů je optimalizace protikorozních ochran v průběhu provozu, skladování a dlouhodobého uložení, jak z hlediska ochranné účinnosti, tak z hlediska ekonomiky a ekologie.

Oblasti hlavního zaměření.

Zkoušky jakosti povrchových úprav

 • zkoušky klimatické a korozní odolnosti nátěrových systémů a výrobků,
 • kovové a nekovové povlaky,
 • žárové a plasmové nástřiky,
 • nátěrové systémy, inhibitory, konzervační prostředky a obalové materiály.

Expertizní a poradenská činnost:

 • technologické konzultace v oblasti odmašťování, chemických předúprav a galvanických úprav kovů,
 • návrhy dočasné ochrany (konzervace, pasivace, inhibice, balení).

Zkoušky balistické a protivýbuchové odolnosti

 • zkoušky balisticky odolných materiálů,
 • zkoušky balistických ochran jednotlivce,
 • zkoušky odolnosti vozidel proti minám a IED,
 • certifikace řešení balistických, protivýbuchových a protiminových ochran,
 • zkoušky aktivních balistických ochran.