Realizované projekty

AKTIVNÍ OCHRANA II – Systém aktivní balistické ochrany

Podstatné zvýšení ochrany osob a vojenské techniky proti ohrožení protitankovými prostředky, zejména RPG a tím dosažení zvýšení schopnosti přežití obrněné techniky a posádek nasazených v současných i budoucích ozbrojených konfliktech.

NATOKOD – Data management v Jednotném systému katalogizace v návaznosti na kodifikaci logistických informací NATO.

Automatizace v aktualizaci dat na základě sémantické analýzy rozsáhlých databází, které poskytuje kodifikace logistických informací v NATO pro Jednotný katalogizační systém vojenského materiálu v České republice.

Lehký dynamický pancíř

Projekt zaměřen na výzkum, vývoj a konstrukci lehkého dynamického pancíře aplikovatelného na lehce pancéřovaná vozidla a objekty a schopného eliminovat nebo podstatně snížit účinky soudobých ručních protipancéřových prostředků s tandemovou kumulativní hlavicí. Cílem řešení bylo získání podkladů pro výrobu modulárního systému lehkého dynamického pancíře určeného pro vozidla a objekty používané v rizikových oblastech. Vyvinuté a ověřené řešení umožňuje eliminaci nebo podstatné snížení účinků zbraní typu RPG-7V, RPG-29 a Panzerfaust 3T.