Oddělení technologie

Schopnosti

Výzkum a vývoj je zaměřen na využití a zkoušení zejména kovových materiálů a technologií jejich zpracování.

V oblasti expertizní činnosti se jedná o stanovení příčin havárií a provozních poruch zejména vojenské ale i civilní techniky, stanovení materiálově-technologických příčin nedostatků vyskytujících se ve výrobním procesu a další analýzy strukturně-mechanických charakteristik konstrukčních materiálů.

Při řešení této problematiky je využívána experimentální základna SMI tvořená Zkušebnou materiálů včetně laboratoří tepelného zpracování.

Při řešení úkolů v oblasti obranné standardizace se zaměřujeme zejména na plnění požadavků Úř OSK SOJ Praha, které jsou dány Plánem obranné standardizace MO a vychází ze zákona 309/2000 Sb podle kterého se obrannou standardizací rozumí přistupování České republiky ke standardizačním dohodám NATO, tvorba českých obranných standardů a způsob jeho provádění.

Oblasti hlavního zaměření

  • Kovové vysoce výkonné konstrukční materiály určené pro výrobu zbraňových systémů. Materiály určené pro výrobu munice (např. EFP).
  • Materiály určené pro pasivní balistickou ochranu vojenské techniky.
  • Zkušebnictví potřebné pro výzkumné činnosti i expertizní činnost včetně sledování velmi rychlých dějů (rychlokamera REDLAKE MotionXtra HG-XL).
  • Výzkum v oblasti reaktivní ochrany, materiály a testování materiálů pro reaktivní ochranné systémy, testování účinnosti reaktivní ochrany.
  • Výzkum a vývoj v oblasti aktivních ochranných systémů, materiály a testování materiálů včetně výzkumu v oblasti systému senzorů. Testování účinnosti aktivní ochrany.
  • Tvorba ČOS zahrnujících materiálovou nebo technologickou problematiku řešenou v SMI.

Vysoce výkonné konstrukční materiály a materiály určené pro výrobu munice

Řešení problematiky využití vysocepevných materiálů pro výrobu vojenské a jiné techniky.

Zaměření na volbu materiálového osazení a technologii výroby, zejména zpracování a svařování. Řešení problematiky ochrany obrněných vozidel proti ručním protitankovým zbraním RPG pomocí mřížové ochrany SLAT.


Úspěšný test mřížové ochrany SLAT – eliminace kumulativního účinku střely PG 7V zneškodněna.

Úspěšný test mřížové ochrany SLAT – eliminace kumulativního účinku střely PG 7V zneškodněna.

Aktivní ochrana vojenské techniky


Experimentální ověření funkce prototypu. (protiopatření zasahuje střelu s kumulativní hlavicí PG 7V)

Střelecký stend s prototypem systému AO II. (boxy s náloží EFA a senzorové systémy)