Realizované projekty

Oprava kovových a kompozitních pancířů - OKP

Projekt řeší polní opravy pancířů vojenské techniky zajišťujících původní odolnost.

Výsledkem je certifikace funkčních vzorků opravených pancířů.


Účinky malorážových průbojných střel na vrstvený pancíř s čelní keramickou vrstvou. (fotografie čelní strany pancíře)

Účinky malorážových průbojných střel na vrstvený pancíř s čelní keramickou vrstvou. (fotografie rtg. Snímek)

Stárnutí plastů a pryží - zvýšení životnosti - STAR

Projekt řeší degradaci plastů a pryží provozními materiály a vnějším prostředím.

Cíle řešení:

  • Vytvoření normy pro sledování těsnosti ochranných masek v životním cyklu;
  • Návrh metodického postupu pro akviziční proces, skladování a exploataci plastů a pryží s ohledem na sledování a prodlužování životnosti;
  • Budování databáze odolnosti a degradace plastových a pryžových dílů používaných ve vojenské technice.


Numerická simulace průniku ocelové kličky pětivrstvým aramidovým laminátem.

Protivýbuchové systémy aplikované v ochraně obyvatelstva - PROSO

Projekt řeší výzkum materiálů vhodných pro absorpci rázové vlny a pro zachycení fragmentů. Tyto materiály budou následně v rámci projektu užity pro návrh a výrobu bezpečnostních odpadkových košů odolných výbuchu různých hladin odolnosti, bezpečnostních úložných schránek odolných výbuchu a bezpečnostních schránek pro izolaci a transport podezřelých objektů.


Zkušební stav T0-B

Zvýšení účinnosti prostředků balistické ochrany jednotlivce - PROBAL

Projekt řešil zvýšení účinnosti prostředků balistické ochrany vojáka AČR a zajištění jeho ochrany proti nově používaným progresivním malorážovým střelám a střepinám.


Funkční vzorek

Ochrana dočasných vojenských objektů budovaných a využívaných jednotkami AČR - OCHRABUD

Projekt řešil na základě numerické simulace a experimentálního testování navrhnout vhodné materiálové systémy, technologie, konstrukce a prostředky ochrany dočasných vojenských objektů proti účinku výbuchu konvenční munice a improvizovaných výbušných systémů (IED).


Betonový ochranný prvek

Projekty EDA (Europen Defence Agency)

EFP - Development of New Technology to protect armoured vehicles against explosively formed projectiles.


Demonstrátor vozidla VEGA se zvýšenou ochranou proti EFP

PREPAV - Development Passive and Reactive Protection of Light and Medium Armoured Vehicles against Shaped Charges (SC) Threat 2012.

TRAM - Development of New Transparent Materials for Armour Applications.


Odolnost transparentních materiálů vůči AP munici