Balistická a protivýbuchová ochrana vojenské techniky

Vrstvené kompozitní pancíře

Výzkum a vývoj v této oblasti je zaměřen zejména na řešení nových typů vrstvených pancéřových struktur, využitelných při pasivní ochraně lehce a středně obrněné vojenské techniky proti projektilům, střelám, střepinám dělostřeleckých granátů a účinkům výbuchu.

Specializujeme se na vývoj přídavných (add-on) a samostatných (stand-alone) lehkých kompozitních pancířů na bázi keramiky a laminátů určených pro různé úrovně balistické ochrany (Obr. 1).

Základní metodou řešení je teoretický a experimentální materiálový výzkum zahrnující studium základních a funkčních vlastností, rozvoj pokročilých technologií výroby a aplikačního zpracování.


Obr. 1: Samostatný (stand-alone) pancíř po střeleckých zkouškách; přední strana (vlevo) a zadní strana (vpravo).

Transparentní pancíře

Součástí výzkumu a vývoje je řešení problematiky transparentních pancéřových systémů pro aplikace v konstrukcích nejrůznějších ochran mobilních objektů:

  • výzkum nových transparentních pancéřových materiálů pro balisticky vysoce odolné pancéřové systémy vyznačující se nízkou hmotností a extrémní odolností vůči průbojné malorážové munici a střepinám granátů (Obr. 2);
  • zaměření na materiálová, technologická a konstrukční řešení transparentních pancířů nové generace (pancéřové průzory, čelní skla a okna pozemní a letecké vojenské techniky apod.).


Obr. 2: Transparentní pancíře po střeleckých zkouškách.

Prototypová a malosériová výroba speciálních kompozitních pancířů

Vojenský výzkumný ústav, s. p. disponuje technologií vakuového fóliového lepení pro výrobu vývojových zkušebních vzorků a prototypů kompozitních pancířů v měřítku malosériové výroby.

Realizujeme:

  • výzkum a vývoj přídavných (add-on) a samostatných (stand-alone) lehkých kompozitních pancířů na bázi speciální keramiky a laminátů pro různé úrovně balistické ochrany a konkrétní typy základních pancířů;
  • výrobu a balistickou certifikaci vzorků vyvinutých pancířů;
  • návrhy a konstrukční řešení pancéřové ochrany pro konkrétní požadovaný typ vozidla (Obr. 3);
  • výrobu prototypů pancéřové ochrany;
  • malosériovou výrobu pancéřové ochrany.


Obr. 3: Kompozitní pancíře před instalací na vozidlo.