Kovové, keramické, polymerní a kompozitní pancíře.

Řešení kovových a nekovových pancéřových systémů, odolných proti střelám, střepinám a extrémnímu dynamickému namáhání, zvyšující ochranu vojenské techniky a jejich osádek před stávajícími a perspektivními prostředky napadení. Výzkum pancéřových materiálů na bázi kovů, keramiky, polymerů, kompozitů a technologií výroby pro nové prostředky pasivní ochrany vojenské techniky, zejména s ohledem na jejich terminálně balistickou odolnost. Zaměření na nové typy vrstvených pancéřových struktur pro prostředky pancéřové ochrany lehce a středně obrněné vojenské techniky.

Výzkum a vývoj je zaměřen na rozvoj nových materiálů a pokročilých technologií jejich výroby pro pasivní přídavné pancéřování vojenské techniky a objektů proti účinkům střel, střepin a exploze.

Hlavní oblastí zaměření jsou složené keramické, kompozitní pancíře, vrstvené transparentní pancíře na bázi keramiky, skla a polymerních materiálů pro zvýšení balistické a protivýbuchové odolnosti nově zaváděné a stávající vojenské techniky.

Základní metodou řešení je teoretický a experimentální materiálový a technologický výzkum. Předmět zahrnuje studium základních a funkčních vlastností, rozvoj technologií jejich výroby a aplikačního zpracování.


LEVEL 3 - KE, STANAG 4569
Tloušťka 23 mm Plošná hmotnost max 49 kg.m2

LEVEL 4 – KE, STANAG 4569
Tloušťka 70 mm Plošná hmotnost max 75 kg.m2

Zkušební figurína HYBRID III používaná ve vozidlech při výbuchových zkouškách

Transparentní pancíře

Řešení problematiky transparentních pancéřových systémů, použitelných pro aplikace v konstrukcích nejrůznějších ochran mobilních objektů. Výzkum nových transparentních pancéřových materiálů pro balisticky vysoce odolné pancéřové systémy, vyznačující se nízkou hmotností a extrémní odolností vůči průbojné malorážové munici a střepinám granátů. Zaměření na materiálová, technologická a konstrukční řešení transparentních pancířů nové generace (pancéřové průzory, čelní skla a okna pozemní a letecké vojenské techniky, apod.).


Transparentní pancíře po střeleckých zkouškách.

Transparentní pancíře po střeleckých zkouškách.

Balistická ochrana vojáka

Řešení problematiky zvýšení účinnosti prostředků balistické ochrany jednotlivce. Výzkum a hodnocení nových technologií, tj. materiálové a technologické řešení měkkých a tvrdých pancéřových systémů na bázi nových moderních materiálů s menší hmotností a vyšší balistickou odolností vůči malorážovým střelám z jednotlivých typů ručních zbraní a vůči střepinám granátů. Zaměření na nová konstrukční řešení jednotlivých součástí výstroje vojáka, zvyšující jeho pohyblivost a komfort při používání osobní ochrany (neprůstřelné vesty, přídavné panely, apod.).