Ochrana kritické infrastruktury

Vývoj komplexní ochrany kritické vojenské a civilní infrastruktury

V oblasti ochrany kritické infrastruktury se zaměřujeme zejména na řešení problematiky:

  • rychle sestavitelné modulární ochrany důležitých dočasných stacionárních objektů infrastruktury (např. míst velení, úkrytů, kontejnerů, skladů PHM, skladů munice, ale i stojících vozidel a palebných postavení) proti účinkům ostřelování, výbuchu, střepin a útoku RPG (Obr. 4);
  • ochrany kritických objektů a infrastruktury proti průniku vozidla (Obr. 5).


Obr. 4: Ochranná stěna – souprava modulárních panelů.


Obr. 5: Protidopravní bezpečnostní zátaras pro ochranu perimetru.

Protivýbuchové systémy aplikovatelné v ochraně obyvatelstva

Oddělení Speciální materiály se zabývá také problematikou protivýbuchových systémů aplikovatelných v ochraně obyvatelstva:

  • výzkum materiálů vhodných pro absorpci rázové vlny a pro zachycení případných fragmentů vzniklých následkem výbuchu;
  • bezpečnostní odpadkové koše odolné výbuchu (Obr. 6, Obr. 7), bezpečnostní úložné schránky odolné výbuchu (především pro účely úschovy zavazadel), bezpečnostní schránky pro snadnou izolaci a transport podezřelých objektů, systémy pro zodolnění budov proti účinkům výbuchového zatížení.


Obr. 6: Bezpečnostní odpadkový koš.

Obr. 7: Výbuchový test bezpečnostního odpadkového koše.