Oddělení speciální materiály

Schopnosti

Oddělení Speciální materiály se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti pokročilých materiálů a technologií využitelných v pasivní i aktivní ochraně vojenské techniky, kritických vojenských objektů a infrastruktury proti střelám, střepinám a účinkům výbuchu a také v balistické ochraně jednotlivce.

Oblasti zaměření

 • Balistická a protivýbuchová ochrana vojenské techniky:
  • výzkum a vývoj vrstvených keramických a kompozitních pancířů zvyšujících ochranu osádek lehce a středně obrněné vojenské techniky před stávajícími a perspektivními prostředky napadení (projektily, střely, dělostřelecké granáty, střepiny, výbuchové zatížení apod.);
  • výzkum a vývoj transparentních pancířů použitelných v ochraně proti projektilům a střepinám (pancéřové průzory, čelní skla, okna pozemní a letecké vojenské techniky a jiné);
  • prototypová a malosériová výroba speciálních kompozitních a keramických pancířů.
 • Ochrana kritické infrastruktury:
  • vývoj komplexní ochrany kritické vojenské a civilní infrastruktury proti průniku vozidla, ostřelování, účinkům výbuchu, střepin a útoku RPG;
  • výzkum a vývoj protivýbuchových systémů aplikovatelných v ochraně obyvatelstva.
 • Personální balistická ochrana – zvyšování účinnosti prostředků balistické ochrany jednotlivce.
 • Výzkum zaměřený na stárnutí polymerních a pryžových materiálů používaných v AČR, jejich odolnost vůči vlivům prostředí, životnost a nahrazení.
 • Odborné posuzování příčin havárií a poruch vojenské techniky (mechanické vlastnosti, chemické složení, metalografie, fraktografie).
 • Návrhy vhodných materiálů pro konkrétní požadované aplikace.
 • Expertizní činnost.