Oddělení speciální materiály

Schopnosti

Výzkum a vývoj je zaměřen na rozvoj nových materiálů a pokročilých technologií jejich výroby pro pasivní pancéřování vojenské techniky a objektů proti účinkům střel, střepin a exploze.

Hlavní oblastí zaměření jsou kovové, keramické, kompozitní pancíře a vrstvené transparentní pancíře na bázi kovů, keramiky, skla a polymerních materiálů pro zvýšení balistické a protivýbuchové odolnosti nově zaváděné a stávající vojenské techniky.

Oblasti zaměření

  • Složené keramické a kompozitní pancíře, zvyšující ochranu vojenské techniky a jejich osádek před stávajícími a perspektivními prostředky napadení (malorážové střely, střepiny, dělostřelecké granáty, výbuchové zatížení ap.). Zaměření na pancéřovou ochranu lehce a středně obrněné vojenské techniky.
  • Transparentní pancíře, použitelné v konstrukcích ochran mobilních objektů proti malorážovým střelám a střepinám. Zaměření na pancéřové průzory, čelní skla a okna pozemní a letecké vojenské techniky apod.
  • Balistická ochrana vojáka pro zvýšení účinnosti prostředků balistické ochrany jednotlivce. Zaměření na konstrukční řešení jednotlivých součástí výstroje vojáka, zvyšující jeho pohyblivost a komfort při používání osobní ochrany, tj. neprůstřelné vesty, přídavné panely apod.
  • Polymerní díly ve vojenské technice, zvyšující provozní a funkční spolehlivost vojenské techniky. Zaměření na stárnutí, odolnost vůči vlivům prostředí, životnost a náhrady pryžových a plastových dílů ve vojenské technice.
  • Odborné posuzování příčin havárií a poruch vojenské techniky (mechanické vlastnosti, metalografie, elektronová mikroskopie).
  • Návrhy materiálů pro konkrétní požadované aplikace.
  • Řešení aktuálních problémů v oboru své působnosti dle požadavků uživatele.
  • Poradenská činnost ve prospěch uživatele.