Schopnosti sekce

Hlavním posláním sekce materiálového inženýrství (SMI) je výzkum, vývoj, testování a expertní činnost v oblasti materiálů a technologií potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Nejvýznamnější profilovou oblastí sekce jsou progresivní materiálová a technologická řešení pancéřové ochrany vojenské techniky. Sekce se zaměřuje na zajištění a zvyšování odolnosti vojenské techniky proti střelám, střepinám a výbuchu na základě současných a budoucích potřeb AČR a NATO. Mnoho vyvinutých řešení je zavedeno do výzbroje AČR.

  • pokročilých materiálů a technologií jejich zpracování a aplikací,
  • zkoušení materiálů, protikorozní ochrany a expertizních činností,
  • kovových, keramických a kompozitních pancéřových materiálů,
  • pasivních, reaktivních a aktivních systémů balistické ochrany,
  • ochrany vozidel a objektů proti účinkům výbuchu,
  • výkonu činnosti Národní Autority pro STANAG 4569, 4686, 2920, 4360, 4370 a 4272.