Významní zákazníci a spolupracovníci

 • B.O.I.S-FILTRY, s. r. o.
 • Krejčí, Brno
 • Ústav termomechaniky AV Praha, v. v. i.
 • Ústav anorganické chemie, v. v. i., Řež
 • SÚJCHBO, v. v. i.
 • Masarykova universita Brno, Národní centrum pro výzkum biomolekul
 • Universita obrany, ÚOPZHN Vyškov
 • LTR, s. r. o., Brno, resp. FEKT VUT Brno
 • HotZone Solutions GmbH
 • ORITEST, s. r. o., Praha
 • Spiez Laboratory