Organizace výcviku

Pokud není stanoveno jinak, výcvik klientů s OL se obvykle plánuje v 5-ti denních výcvikových cyklech Po-Pá (tzv. výcvikových týdnech). Délka výcvikového dne by neměla překročit 10-hodin výcviku maximálně (tj. maximálně 12 hodin z pohledu poskytovatele výcviku).

Povinný obsah, stanovený příslušnou legislativou ČR:

  • Série přednášek BOZP (viz. Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce, § 103, písmeno g),
  • Odběr krve 1-3 k ověření hladiny ChE při práci s OFOLY (viz. Vyhláška MO ČR č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách, příloha 2),
  • Nácvik první pomoci (viz. Zákon č. 262/206 Sb. – zákoník práce § 102, odst. 6),
  • Povinný obsah, stanovený podnikovým provozním řádem PŘ-026/1 k výcviku s OL, tj. uskutečnění předcházejícího výcviku s látkami, simulujícími OL (simulanty).

Obecné schéma provedení výcviku s OL

Personální zabezpečení výcviku s OL

Možné minimální složení bezpečnostního štábu je uvedeno na obrázku. Složení bezpečnostního štábu může být i větší, v návaznosti na složitost prováděného výcviku a úkolech. Osoby, označené červeně pracují v nasazených prostředcích individuální ochrany (PIO). Personální potřeba v základním složení bezpečnostního štábu je 11 – 12 osob, nepočítaje v to nezbytnost střídání osob při práci (např. při zátěži teplem), kdy během výcviku nelze regulovat tělesnou teplotu např. pitím nápojů.