Logistická podpora

 • Ubytování
  Kromě využití ubytovny terénního pracoviště (30 osob), lze pro zákazníka zprostředkovat ubytování ve vojenském zařízení posádky Vyškov, nebo v hotelích města Vyškov, Prostějov, Brno v závislosti na jejich volných kapacitách.
 • Stravování
  Protože TP Vyškov nedisponuje vlastním stravovacím zařízením, subkontraktujeme komerčního poskytovatele stravovacích služeb, který poskytne účastníkům výcviku jak malé každodenní občerstvení, tak i teplé (studené) obědy podávané formou „švédských stolů“ přímo v areálu terénního pracoviště. Podle přání zákazníka lze zajistit i speciální stravovací požadavky.
 • Doprava
  Na základě požadavku zákazníka lze zajistit požadavky na přepravu prostřednictvím komerčního poskytovatele dopravních služeb (dopravu cvičících z letiště do místa ubytování a zpět, z místa ubytování na TP Vyškov a zpět).
 • Finanční aspekty
  Zákazník uhradí veškeré náklady vzniklé dodavateli v souvislosti se zajištěním zboží a služeb, které byly reálně poskytnuty v souladu se smlouvou uzavřenou mezi objednavatelem a dodavatelem.

Spolupráce

 • Armáda České republiky,
 • IZS ČR,
 • NATO,
 • Hotzone Solutions, BV
 • OPCW,
 • některé armády NATO,
 • další armády a organizace.