Zkušební a výcvikové pracoviště Vyškov

Zkušební a výcvikové pracoviště je dislokováno na terénním pracovišti Vyškov – Kamenná chaloupka (ZkVP Vyškov). Pracoviště je určeno k provádění speciálních prací s využitím otravných látek (OL) a vysoce toxických látek (VTL) pro výzkumné a zkušební účely. Umožňuje přezkušovat funkci prostředků chemického a radiačního průzkumu, protichemické ochrany a dekontaminace. Dále umožňuje provádění výcviku v rámci odborné přípravy chemických specialistů s otravnými látkami (OL) a uzavřenými radioaktivními zářiči.

V systému odborné přípravy chemických specialistů zaujímá pracoviště z hlediska své specifičnosti významné místo, neboť má jako jediné zařízení na území ČR potřebné oprávnění pro provádění tohoto typu výcviku.

ZkVP Vyškov je lokalizováno ve Vojenském újezdu Březina, 14 km od města Vyškov. Nejbližšími přilehlými osadami jsou obce Rychtářov a Studnice, které jsou vzdáleny přibližně 5 kilometrů.

Pracoviště zahrnuje

 • zastřešenou pracovní plochu pro provádění výcviků a experimentů v reálném venkovním prostředí, umožňující kontinuální průjezd kolové techniky o celkové hmotnosti do 35 t,
 • objekt řízení výcviku s vybaveným řídícím centrem (kamerový, komunikační, detekční, meteorologický, jakož i měřící a regulační systém), hygienickou smyčku sestávající z dekontaminačních sprch, šaten pro max. 20 osob, odpočívárnou a sprchových koutů s teplou vodou (čistá část objektu je chráněna oproti venkovnímu kontaminovanému prostředí přetlakovou filtroventilací),
 • objekt zabezpečení výcviku, který bezprostředně navazuje na pracovní plochu a umožňuje skladování materiálu, přípravu a kontaminaci vzorků, sušení ochranných oděvů a provádění výcvikových úloh a zkušebních prací s OL v uzavřeném prostoru,
 • objekt testování, určený k prověření těsnosti použitých prostředků individuální ochrany před vstupem do kontaminovaného prostoru,
 • ženijní úkryt vybavený jako improvizovaná teroristická laboratoř (kontaminace vzorků možná pouze simulanty OL),
 • zamořovací plochu s detekčním stožárem a kontaminačním automatem pro venkovní experimenty ke zjišťování vlastností vysoce toxických chemických látek,
 • testovací komoru pro testy dálkových detektorů chemických látek,
 • objekt speciálních laboratoří se špičkovou analytickou laboratoří, laboratoří pro syntézy vysoce toxických chemických látek, laboratoří přípravy vzorků, laboratoří aerosolů a sklady, včetně skladu pro ukládání OL a VTL,
 • neutralizační stanici k jímání, neutralizaci a dočasnému skladování kapalných odpadů,
 • ubytovnu s kapacitou 30 osob a zasedací místnost (max. 40 osob),
 • administrativní objekt (kanceláře a ubytování pracovních týmů).


Areál TP Vyškov

Pracovní plocha

Objekt laboratoří