Terénní pracoviště Vyškov - Kamenná chaloupka

Terénní pracoviště Vyškov - Kamenná chaloupka (TP Vyškov) je určeno k provádění speciálních prací s využitím otravných látek (OL) a vysoce toxických látek (VTL) pro výzkumné a zkušební účely. Umožňuje přezkušovat funkci prostředků chemického a radiačního průzkumu, protichemické ochrany a dekontaminace. Dále umožňuje provádění výcviku v rámci odborné přípravy chemických specialistů s otravnými látkami (OL) a uzavřenými radioaktivními zářiči.

V systému odborné přípravy chemických specialistů zaujímá pracoviště z hlediska své specifičnosti významné místo, neboť má jako jediné zařízení na území ČR potřebné oprávnění pro provádění tohoto typu výcviku.

TP Vyškov je lokalizováno ve Vojenském újezdu Březina, 14 km od města Vyškov. Nejbližšími přilehlými osadami jsou obce Rychtářov a Studnice, které jsou vzdáleny přibližně 5 kilometrů.

Pracoviště zahrnuje

 • zastřešená pracovní plocha pro provádění výcviků a experimentů v reálném venkovním prostředí, umožňující kontinuální průjezd kolové techniky o celkové hmotnosti do 35 t,
 • objekt řízení výcviku s vybaveným řídícím centrem (kamerový, komunikační, detekční, meteorologický, jakož i měřící a regulační systém), hygienickou smyčkou sestávající s dekontaminačních sprch, šaten pro max. 24 osob, odpočívárnou a sprchových koutů s teplou vodou (čistá část objektu je chráněna oproti venkovnímu kontaminovanému prostředí přetlakovou filtroventilací),
 • objekt zabezpečení výcviku, který bezprostředně navazuje na pracovní plochu a umožňuje skladování materiálu, přípravu a kontaminaci vzorků, sušení ochranných oděvů a provádění výcvikových úloh a zkušebních prací s OL v uzavřeném prostoru,
 • objekt testování určený k prověření těsnosti použitých prostředků individuální ochrany před vstupem do kontaminovaného prostoru,
 • ženijní úkryt vybavený jako improvizovaná teroristická laboratoř (kontaminace vzorků možná pouze simulanty OL),
 • zamořovací plocha s detekčním stožárem a kontaminačním automatem pro venkovní experimenty k zjišťování vlastností vysoce toxických chemických látek,
 • testovací komora pro testy dálkových detektorů chemických látek,
 • objekt speciálních laboratoří se špičkovou analytickou laboratoří, laboratoří pro syntézy vysoce toxických chemických látek (zejména OL), laboratoří přípravy vzorků, laboratoří aerosolů a sklady, včetně skladu pro ukládání OL a VTL,
 • neutralizační stanice k jímání, neutralizaci a dočasnému skladování kapalných odpadů,
 • ubytovna s kapacitou cca 30ti osob, zasedací místností (max. 40 osob) s přilehlým barem, tělocvičnou, saunou a vířivkou,
 • administrativní objekt (kanceláře a ubytování pracovních týmů),
 • loveckou chatou „Kamenná chaloupka“ umožňující posezení pro cca 20 osob.


Areál TP Vyškov

Pracovní plocha

Objekt laboratoří