Realizované projekty

AL-2/r

Převozní polní radiometrická laboratoř – mobilní kontejnerová radiometrická laboratoř Vývoj mobilní kontejnerové radiometrické laboratoře.


Rozvinutá polní převozní laboratoř AL-2/r (radiometrická). Zavedeno do výzbroje AČR v roce 2008.

In-Situ

Výzkum v oblasti metod kalibrace, měření a vyhodnocování výsledků aplikovatelných na aktuálně používané prostředky AČR (zařazené v polní převozné radiometrické laboratoři AL-2/r, laboratoři SIRA a gamaspektrometr IRIS).


Práce při in-situ analýzách záření gama na odkalištích DIAMO-GEAM.

S-LOV CBRN

Vývoj soupravy lehkého obrněného průzkumného vozidla určeného k provádění radiačního, chemického a biologického průzkumu. Skupina dozimetrie se podílela zejména na pracích spojených s podsystémem monitorování radiační situace, s robotickým průzkumným systémem, s automatickým výnosným monitorovacím modulem, se systémem detekce potenciálně biologických aerosolů, s koncepcí a řešením systémové integrace speciální chemické nástavby, s koncepcí a technickými prostředky přenosu dat, vnitřní komunikace apod. 2009 – 2013.


Souprava lehkého obrněného průzkumného vozidla S-LOV-CBRN

Průzkumný bezobslužný prostředek ORPHEUS AC (součást S-LOV-CBRN)

Vzorek

Výzkum metod odběru, konzervace a transportu vzorků kontaminovaných BCHL, TIC, BBP a RaL odpovídajících požadavkům publikace NATO AEP-66. Skupina dozimetrie se podílí zejména na oblasti související s RaL.


Ozařovací práce při testech dozimetrické sondy bezpilotního prostředku.