Skupina speciální dozimetrie

Schopnosti

Aplikovaný a orientovaný výzkum a experimentální vývoj je zaměřen zejména na metody odběru, zpracování a měření vzorků kontaminovaných radioaktivními látkami, na nové prostředky pro odběr, zpracování a měření vzorků, prostředky a systémy radiačního průzkumu a monitorování ionizujícího záření, problémy protiradiační ochrany a matematického modelování transportu ionizujícího záření složitým látkovým prostředím.

Oblasti hlavního zaměření

 • Prostředky průzkumu a monitorování v oblasti ionizujícího záření.
 • Systémová integrace komplexních průzkumných a monitorovacích systémů.
 • Automatizace systémů a procesů v oblasti OPZHN.
 • Bezobslužné a robotické prostředky průzkumu v oblasti OPZHN.
 • Metody a technologie odběru, zpracování a měření vzorků kontaminovaných radioaktivními látkami.
 • Experimentální práce v oblasti kvalifikovaného odběru a měření potenciálně radioaktivních vzorků životního prostředí.
 • Experimentální in-situ gamaspektrometrie.
 • Ozařovací práce ve svazku gama záření do příkonu 5 mSv.h-1.
 • Experimentální práce s otevřenými zdroji ionizujícího záření v radiometrické laboratoří a na terénním pracovišti.
 • Stochastické modelování transportu záření složitým látkovým prostředím s využitím systémů MCNP/MCNPX.
 • Tvorba ČOS v oboru měření a ochrany (OPZHN) v oblasti ionizujícího záření.