Realizované projekty

Ochranná maska OM-90 (vševojsková)

Náhrada zastaralé ochranné masky M-10(M).


Ochranná maska OM-90.

Provětrávaný protichemický izolační oděv OPCH-05

Náhrada zastaralého oděvu OPCH-90. Vývoj ochranného oděvu kompatibilního s OM-90.


Provětrávaný protichemický izolační oděv OPCH-05.

Rozvod tlakového vzduchu

pro osádku vozidla radiačního a chemického průzkumu S-LOV-CBRN (systém kolektivní izolační ochrany dýchacích orgánů). Vývoj komponenty v rámci vývoje průzkumného vozidla 2010 – 2012.

IZOLACE – Výzkum konstrukčních prvků a uzlů pro prostředky izolační ochrany kůže

Výzkum stálosti konstrukčních materiálů a konstrukčních dílů prostředků individuální ochrany za podmínek přirozeného a urychleného stárnutí podle aliančních standardizačních dokumentů, ČOS a českých technických norem.

NANOMATERIÁLY – Výzkum možností aplikací nanotechnologií a nanomateriálů v protichemické ochraně

Využití vybraných nanotechnologií a nanomateriálů k modernizaci materiálů a prostředků zavedených ve výzbroji AČR nebo při vývoji nových ochranných prostředků a materiálů vyhovujících současným i perspektivním aliančním požadavkům.


Testování ochranné masky na těsnost

Testování RDY izolačních materiálů MIKROTEST

Testování RDY prodyšných materiálů MINITEST


Testování těsnosti budky řidiče S-LOV-CBRN