Realizované projekty

Prostředky detekce a identifikace BCHL, vojensky významných chemických látek a vybraných průmyslových škodlivin, biologických prostředků.


Mobilní chemická laboratoř SONDA-T 815

Vozidlo radiačního a chemického průzkumu LAND ROVER-RCH

Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN


Souprava pro odběr vzorků POV-2000

Souprava pro transport vzorků STV-99

SOV-99, SOT-99 - Souprava pro odběr a transport chemických vzorků

Zkušebnictví v oblastí detektorů BCHL, vojensky významných chemických látek a vybraných průmyslových škodlivin pro potřeby AČR nebo pro potřeby jiného zákazníka.


Testování automatického detektoru na principu IMS TAFIOS

Testování automatického detektoru na principu IMS TAFIOS


Testování automatického detektoru na principu IMS µ-RAID a RAID M

Testování automatického detektoru na principu IMS µ-RAID a RAID M

Testování automatického detektoru na principu IMS µ-RAID a RAID M


Testování automatického dálkového detektoru firmy BERTIN

Testování automatického dálkového detektoru firmy BERTIN

Testování automatického dálkového detektoru firmy BERTIN

Doplňování databáze základních analytických dat BCHL a vojensky významných chemických látek.


Syntéza látky R-33

Syntéza látky R-33

Referenční laboratoř pro potřeby AČR.


Vzorky odebrané vzorky prostoru kasáren SLATINA a Afganistánu

Vzorky odebrané vzorky prostoru kasáren SLATINA a Afganistánu

POVRCH

Vzorkování povrchu terénu pro rychlou detekci BOL.

Zařízení pro mobilní detekci přítomnosti vysoce toxických látek s nízkou tenzí par, deponovaných na povrchu terénu. Projekt byl ukončen funkčním vzorkem, na jehož základě bylo sestaveno zařízení integrované do mobilního systému pro provádění chemického průzkumu.

DÁLDET

Dálková detekce chemických a biologických látek v atmosféře.

Výzkum a následná konstrukce TEA CO2 DIAL/DISC systémů pro bezkontaktní detekci BCHL a vybraných průmyslových škodlivin na vzdálenost až 5 km.

READER CH

Vysoce citlivý detektor pro detekci BCHL na bázi inhibitorů cholinesterázy.

Výzkum vysoce citlivého detektoru na bázi inhibitorů ChE řešený v rámci NATO projektu. Výzkum byl ukončen funkčním vzorkem detektoru, který byl následně otestován pomocí reálných BCHL.

PFPD

Studium možností použití PFPD detektorů pro rychlou, vysoce citlivou a selektivní detekci bojových chemických látek.

Výzkum a sestavení laboratorního vzorku detektoru na principu pulzní plamemofotometrické detekce přítomnosti chemických sloučenin ve vzduchu. Laboratorní vzorek je konstruován pro autonomní činnost detektoru jako polního prostředku.

ANALTOX

Výzkum metod pro analýzu toxinů v podmínkách mobilních i stacionárních laboratoří.

MOCHEL

Rozvoj metodik a postupů pro mobilní chemickou laboratoř.

Projekty zaměřené na vývoj metodik analýzy BCHL a vysoce toxických sloučenin v podmínkách mobilních a stacionárních laboratoří AČR. Výstupem těchto projektů jsou standardní pracovní postupy pro analýzu vybraných chemických sloučenin ze vzorků dodaných k analýze.

MODUL-CH

Výnosný monitorovací modul.

Vývoj mobilního prostředku pro monitorování chemické a radiační situace v polních podmínkách. Projekt je zakončen vyvinutým výnosným modulem, který byl otestován pomocí reálných BCHL v podmínkách terénního pracoviště.

MICLID

Výzkum nové generace dálkového detektoru bojových chemických látek v rámci programu EU/EDA/JIP-CBRN v konsorciu s pracovišti z Francie (ONERA) a Švédska (KTH).