Oddělení detekce BCHL a BBP

Schopnosti

Výzkum a vývoj prostředků bojových chemických látek (BCHL), vojensky významných chemických látek a vybraných průmyslových škodlivin, biologických prostředků používaných v oblasti polní analýzy.

Výzkum a vývoj prostředků dálkové detekce BCHL, vojensky významných chemických látek, vybraných průmyslových škodlivin a biologických prostředků.

Výzkum a vývoj v oblasti integrace prostředků pro detekci BCHL, vojensky významných chemických látek a vybraných průmyslových škodlivin do průzkumných a monitorovacích systémů.

Testování detektorů BCHL, vojensky významných chemických látek, vybraných průmyslových škodlivin a stanovení jejich detekčních parametrů – mez detekce, mez stanovitelnosti, rychlost odezvy, selektivita, robustnost.

Vypracování SPP pro oblast odběru vzorků kontaminovaných především BCHL, vojensky významnými chemickými látkami a vybranými průmyslovými škodlivinami, jejich zpracování a přípravy k analýze, vlastní analýzy, zpracování získaných výsledků a jejich následné vyhodnocení.

Analýza neznámých vzorků z různých matric se zaměřením na kontaminaci BCHL, vojensky významnými chemickými látkami a vybranými průmyslovými škodlivinami pomocí laboratorních instrumentálních analytických metod (GC s FID, FPDS, FPDP a PFPD detektorem, GC/MS, LC-MS/MS, HPLC s UV-detektorem, FTIR).

Syntézy BCHL, vojensky významných chemických látek a stanovení jejich základních analytických dat – MS spektrum, IR spektrum, retenční index.

Výcvik specialistů v oblasti polní analýzy – osádky polních laboratoří, družstva odběru a transportu odebraných vzorků a družstva rchpz.

V oblasti expertizní činnosti se jedná o poradenství při detekci a identifikaci BCHL, vojensky významných chemických látek a vybraných průmyslových škodlivin pro jednotky AČR, které působí ve vojenských zahraničních misích.

Při řešení úkolů v oblasti obranné standardizace se zaměřujeme zejména na plnění požadavků Úř OSK SOJ Praha, které jsou dány Plánem obranné standardizace MO a vychází ze zákona 309/2000 Sb podle kterého se obrannou standardizací rozumí přistupování České republiky ke standardizačním dohodám NATO, tvorba českých obranných standardů a způsob jeho provádění.