Realizované projekty

Realizované projekty pro AČR

 • Polyvalentní směs určená pro dekontaminaci výstroje a osobní zbraně – PEROX.
 • Reaktivita chemických katalyzátorů (aktivátorů) při rozkladu otravných látek v prostředí mikroemulzí - ENZYM MIX.
 • Použití aktivních dekontaminačních činidel – TENZE.
 • Chlornanová emulze určená pro detoxikaci a dezinfekci vojenské techniky, výzbroje a materiálů.
 • Nové technologické postupy dekontaminace vojenské techniky, metody přípravy disperzních dekontaminačních směsí a funkční prvky technických aplikačních prostředků – DISPERSE.
 • (Sub)mikrostrukturní materiály využitelné pro destrukční sorpci a fotokatalytickou degradaci BCHL a BBP, přítomných v procesních kapalinách a vodě - FOTODEGRADACE.
 • Extrakční dekontaminace citlivých komponent vojenské techniky a materiálu - EXTRAKT.
 • Enzymy pro účinnou a materiálově neagresivní dekontaminaci vojenské techniky a materiálu, staveb a terénu.
 • Studium možnosti využití mikrovlnného záření pro dekontaminaci.
 • Dekontaminace citlivých vnitřních povrchů budov a vojenské techniky - INTERIER.
 • Modulový systém dekontaminace osob – MODULOVÁ DEKONTAMINACE.
 • Modelování stálosti chemických kontaminantů na různých typech substrátů v závislosti na parametrech přízemních vrstev atmosféry – OSUD.
 • Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území STABIL VÚ.
 • Racionalizace sortimentu dekontaminačních směsí v AČR – RACIONALIZACE.
 • Podsystém OPZHN pro modernizovaná vozidla BVP-1.

Realizované mezinárodní projekty

 • Environmental Fate of Agents – Support to the Warfighter – AGENT FATE (US Air Force).
 • Decontamination of Indoor Building Surfaces contaminated by vaporized volatile CW agents (SPIEZ LABORATORY, Switzerland).
 • Chem-Bio Decontamination/Detoxication of Large Volumes of Indoor Building Structures (CRISTANINI S.p.a., Italy).
 • CW Agents Reactivity Testing of Protective Military Vehicle Coatings (ISOTRON Corp., USA).
 • Device for Large Scale Fog Decontamination – COUNTERFOG (EU FP7-SEC-2012-1).

Podíl na vývojových projektech

Směšovač pro emulzní dekontaminační směs (EDS).

Rámová linka pro dekontaminaci kolové a pásové techniky Linka 08.

Malý dekontaminační automobil – MDA.