Reference

Reference ČR

 • Universitou obrany Brno, Ústavem OPZHN – spolupráce v oblasti ochrany, chemické detekce a detekce radiace; spolupráce v oblasti přípravy studentů;
 • VUT Brno, Fakultou chemickou – spolupráce v oblasti přípravy studentů speciálních oborů;
 • VUT Brno, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií – spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje robotických systémů;
 • MU Brno, Národním centrem pro výzkum biomolekul – spolupráce v oblasti technologií biologické detekce;
 • Ústavem termomechaniky AV Praha – spolupráce v oblasti modelování chování vysoce toxických chemických látek;
 • Ústavem anorganické chemie AV Řež u Prahy – spolupráce v oblasti výzkumu dekontaminace vysoce toxických látek;
 • SÚJBCHO – spolupráce v oblasti technických prostředků OPZHN;
 • EXPLOSIA a.s., VÚPCH Pardubice
 • SVOS spol s r.o., Přelouč
 • EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Praha
 • SVS-FEM Brno, s r.o.
 • WAVE SYSTEMS spol. s r.o.
 • ČVUT FEL Praha
 • Poličské strojírny a.s., Polička
 • BOGGES, spol. s r.o.

Zahraniční reference

 • STEYR - DAIMLER - PUCH Spezialfahrzeug GmbH, Vienna, Austria
 • The Federal Minister of Defence and Sports of the Republic of Austria, Vienna, Austria
 • EM. TRONIC d.o.o, Maribor, Slovenija
 • Scientific - Industrial Centre of Professional Electronics "RADWAR" S.A., Warsaw, Poland
 • OWR GmbH, Elztal - Rittersbach, Germany
 • OTO MELARA, La Spezia, Italy
 • TNO Defence Security and Safety, Den Haag, The Netherlands
 • Europien Defence Agency (EDA),Bruxelles, Belgique
 • Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), The Hague, The Netherlands
 • Institute of Chemistry Tallinn University of Technology , Tallinn, Estonia
 • Hot Zone SolutionsBenelux, B.V., The Hague, The Netherlands
 • North Atlantic Treaty Organization NATO HQ, Bruxelles, Belgique
 • DSM Dyneema B.V, Geleen, The Netherlands
 • N/A SEDEE - DOVO BUR. DECENTR. ORDONNATEUR, OUD - HEVERLEE, BELGIUM
 • Bruker Daltonik Gmbh, Bremen, Germany
 • Portuguese Army, Oeiras, Portugal
 • Advancing Tech.& Inv. Consul Join Stock Company, Ha Noi, Vietnam
 • BUMAR Elektronika S.A. , Warszawa, Poland
 • OFI Technologie & Inovations GmbH, Vienna, Austria
 • Tencate Advanced Armour SAS, Primarette, France
 • The Netherlands Ministry of Defence, The Hague, The Netherlands
 • CRISTANINI S.p.A., Rivoli Verona, Italy
 • The Ministry of Defence of the Republic of India, New Delbi, India
 • The Ministry of Defence of the State of Israel, Mission in Paris, France
 • BERTIN Technilogies, Saint - Quentin en Yvelines CDX, France

Založení konsorcia WICHiR Warszawa
Založení konsorcia WICHiR Warszawa, WITI Wroclaw a VVÚ Brno k řešení projektů obranného výzkumu z prostředků národních agentur pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Warszawa 10. prosince 2013.