Mise VVÚ

Ve smyslu Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01, článku 2.2. Definice, odstavce d), jsou posláním VVÚ zejména tyto činnosti:

 • výzkum nebo experimentální vývoj pro zajištění obrany a bezpečnosti státu v oborech technických věd a poskytování služeb, související s inovacemi vyšších řádů zejména pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti, kterými jsou:
  • chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk,
  • senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání,
  • speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky
 • výzkumné práce se zaměřením na ochranu obyvatelstva proti zbraním hromadného ničení, chemickým a jaderným haváriím, chemickému, elektronickému a kybernetickému terorismu a útokům proti významným objektům infrastruktury státu;
 • poskytování odborné podpory a služeb v oblasti technických, organizačních a ekonomických činností spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním AČR: MO AČR, organizacím, podnikům a výzkumným institucím ČR;
 • výzkum a výroba zvláště nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické pro výzkumné a výcvikové účely;
 • provádění smluvních expertíz a zkoušek, zabezpečení odborné přípravy a výcviku příslušníků AČR, MV ČR, zahraničních armád a pracovníků mezinárodních organizací pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromadného ničení.

Nedílnou součástí činnosti VVÚ je publikování poznatků a jejich šíření prostřednictvím odborných článků, výuky a výcviku.