Certifikáty a osvědčení

Vojenský výzkumný ústav, s. p., je držitelem certifikátů a osvědčení:

VVÚ, s. p. je oprávněn: