Certifikáty a osvědčení

Vojenský výzkumný ústav, s. p., je držitelem certifikátů a osvědčení:

VVÚ, s.p. je oprávněn: