Představitelé státních podniků Ministerstva obrany ČR se ve VOP CZ dohodli na rozšíření vzájemné spolupráce.

Ve čtvrtek 25. 1. 2024 proběhlo na půdě Vojenského opravárenského podniku setkání všech ředitelů státních podniku spadající pod resort ministerstva obrany, kterými konkrétně jsou VOP CZ, VTÚ (Vojenský technický ústav), VVÚ (Vojenský výzkumný ústav), LOM Praha (Letecké opravny Malešice) a Vojenské lesy a statky.

Na společném setkaní, kde Vojenský výzkumný ústav zastupoval ředitel státního podniku Pavel Čuda, a kterého se zúčastnil také první náměstek ministryně obrany František Šulc a Pavel Jahoda ze sekce majetkové Ministerstva obrany, se probíraly možnosti aktivní spolupráce na společných projektech v souladu se společnou iniciativou Pro silnou armádu, která vznikla v minulém roce a má za cíl co nejvíce podpořit obranyschopnost Armády České republiky.      

„Jsem velice rád, že můžeme ještě více prohloubit partnerství napříč státními podniky resortu Ministerstva obrany a úspěšně tak pokračovat v duchu inciativy Pro silnou armádu, která nás k této spolupráci společné zavazuje,“ sdělil po jednání pověřený ředitel VOP CZ Martin Šturala.

V poledne se všichni hosté spolu se zástupci Krajského vojenského velitelství v Ostravě, Československé obce legionářské a zástupců obce Šenov u Nového Jičína a města Nový Jičín zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky padlým tankistům umístěné v nově vysazeném ovocném sadu, který se nachází na volně přístupném pozemku VOP CZ, jenž byl v minulosti zarostlý náletovými dřevinami.  Samotný sad minulý podzim v rámci akce Vopacké stromsázení vysázeli zaměstnanci VOP spolu s místními občany. Sad se brzy stal příjemným místem pro procházky místních obyvatel.

Celá zpráva viz Tisková zpráva - Šenov u Nového Jičína, 25.1.2024