Státní podnik VVÚ se finančně podílí na zlepšování kvality života hendikepovaných dětí

Uvědomujeme si naši společenskou odpovědnost a nezapomínáme na potřebné okolo nás. Podporujeme různorodé projekty a organizace, které odvádí cennou práci v různých oblastech. V roce 2023 navazujeme na dřívější podporu klubu Stonožka Ostrava, pomáhajícího hendikepovaným dětem, poskytnutím finančního daru ve výši 10 000,- Kč. Záznamy z tvorby dětí ve výtvarné, keramické a truhlářské dílně jsou k vidění na youtube - Malujeme na přání a taKeramika se srdíčkem na dlani.