Český institut pro akreditaci (ČIA) akreditoval u VVÚ nové metody zkoušení

Dne 8.12.2022 byly ve Středisku zkoušení, v následujících zkušebnách, akreditovány ČIA nové metody zkoušení:

Zkušebna klimatické a korozní odolnosti

  • zkouška Vystavení laboratorním zdrojům světla – xenonové lampy,
  • zkouška Znečištění kapalinami a chemická odolnost.

Zkušebna materiálů:

  • Plasty – zkouška tahem,
  • Plasty – zkouška ohybem,
  • Stanovení tvrdosti metodou Shore.

Zkušebna detekce a ochrany:

  • Stanovení odolnosti nátěrových systémů proti průniku bojových chemických látek do jejich struktury dle AEP-65,
  • Stanovení odolnosti vzorků ochranných materiálů proti průniku kapalných bojových chemických látek dle AEP-38.

 

Nově akreditované zkoušky rozšiřují pole působnosti jednotlivých zkušeben a dávají jim možnost podílet se na procesu VaVaI v dalších oborech, které podnik rozvíjí v souladu s podnikovou strategií.