Významná událost - 10. výročí státního podniku Vojenský výzkumný ústav, s. p.

U příležitosti 10. výročí státního podniku byl o VVÚ uveřejněný článek v časopisu Review čís. 3/2022 pro obranný a bezpečnostní průmysl.

Článek je dostupný online na https://msline.seethebrand.com/issue/reviewcz-03-2022/#p21