Významná událost - 10. výročí státního podniku Vojenský výzkumný ústav, s. p.

10. let státního podniku VVÚ

Dne 8. prosince 2022 si zaměstnanci VVÚ připomenuli 10. výročí státního podniku. Setkání se uskutečnilo v kongresovém hotelu OREA, dříve Voroněž.

Ředitel VVÚ Ing. Pavel Čuda, Ph.D. ve svém vystoupení mimo jiné zhodnotil státní podnik jako ekonomicky stabilní s hrdými zaměstnanci, kteří si uvědomují svoji zodpovědnost, ale také svůj význam v plnění společenského poslání v rámci své působnosti zajišťování ochrany z hlediska naplnění poslání podniku pro zakladatele, tzn. MO ČR.

V rámci následujícího programu proběhla vystoupení imitátora Jablonského, interaktivní vtipná kouzelnická show Richarda Nedvěda a k poslechu hrála brněnská bluegrassová skupina Poutníci.

U příležitosti 10. výročí státního podniku byl také o VVÚ uveřejněný článek v časopisu Review čís. 3/2022 pro obranný a bezpečnostní průmysl.

Článek je dostupný online na https://msline.seethebrand.com/issue/reviewcz-03-2022/#p21