COUNTERFOG ocenění

Dne 5. října 2022 udělil generální ředitel EU pro migraci a vnitřní záležitosti (DG HOME) cenu Security Innovation Award 2022. Tato cena zdůrazňuje význam výzkumu financovaného EU v oblasti civilní bezpečnosti a oceňuje skvělé výsledky bezpečnostního výzkumu. Celkovým vítězem soutěže Security Innovation Award 2022 se stal projekt COUNTERFOG. Tento projekt byl řešen v letech 2013-2017 v rámcovém programu pro výzkum a technologický rozvoj FP7 (projekt č. 312804). Na projektu COUNTERFOG se podílelo 10 mezinárodních institucí ze Španělska, Velké Británie, Švédska, Německa, České republiky a Bulharska, mezi kterými byl i vědecký tým Vojenského výzkumného ústavu, s. p., vedený doktorem Karlem Mazancem. Navržená a ověřená dekontaminační technologie využívá výkonný mlhový kužel tvořený ze submikrometrických kapiček. Nanorozměr dekontaminantů a penetrační schopnosti kužele umožňují rychlé odstranění kontaminantů ze vzduchu i povrchů. 

https://home-affairs.ec.europa.eu/news/awards-innovative-projects-civil-security-presented-dg-home-2022-10-11_en