Mezinárodní veletrh obranného průmyslu Kielce 2022

V minulém týdnu (6.9.2022 – 8.9.2022) navštívila delegace Vojenského výzkumného ústavu, s. p. v čele s ředitelem, mezinárodní veletrh obranného průmyslu Kielce 2022.

Na veletrhu bylo možné sledovat vývoj nových trendů v oblasti obranných a bezpečnostních technologií i s ohledem na současnou bezpečnostní situaci v Evropě. V průběhu prohlídky veletrhu se delegace setkala F2F s celou řadou významných zástupců českého a zahraničního obranného průmyslu což bylo velice prospěšné pro startování nových příležitostí a rozvoj stávající spolupráce.

Vedle toho byla návštěva v Kielcích spojena s obchodním jednáním se zástupci polských vojenských technických ústavů WIChiR (Varšava) a WITI (Vratislav), kde byly diskutovány přípravy společných projektů, které se budou ucházet o podporu EDF a ostatní komerční spolupráce. Delegace se také na pozvání polské strany zúčastnila oficiálního setkání u příležitosti 95. výročí založení ústavu WITI, kde ředitel ve svém vystoupení poděkoval za dlouhodobou spolupráci a vyjádřil potěšení nad novými příležitostmi spolupráce na platformě EDF.

Výsledky této návštěvy, získané poznatky a konkrétní závěry z jednání budou využity k dalšímu rozvoji podniku v souladu s jeho rozvojovou strategií a při plánování výzkumných a technologicko-inovačních záměrů podniku.