Vojenský výzkumný ústav, s. p. uctil památku hrdiny druhého odboje

Vojenský výzkumný ústav, s. p. uctil památku hrdiny druhého odboje

Dne 19.6.2022 se ředitel Vojenského výzkumného ústavu, s. p. zúčastnil pietního aktu v Jaroměřicích u Jevíčka u příležitosti 80. výročí hrdinské smrti plk. gšt. Františka Kopuletého, který byl popraven v Kounicových kolejích v Brně jako člen odbojové organizace Obrana národa.

V rámci pietního aktu byla odhalena pamětní deska na domu, kde plk. Kopuletý bydlel a kde dosud žijí jeho nejbližší příbuzní. Vojenský výzkumný ústav, s. p. měl tu čest přispět finančním darem na realizaci této pamětní desky.