Naše reakce na reportáž ČT1 pořadu Reportéři ČT s tématem opravy pancéřových oken LMV IVECO, který byl odvysílán dne 30.5.2022.

Reakce na reportáž ČT1 pořadu Reportéři ČT s tématem opravy pancéřových oken LMV IVECO, který byl odvysílán dne 30.5.2022.

Uvedená reportáž byla zaměřena na dodavatelský řetězec zakázky tak, jak byl aplikován v minulé rámcové dohodě na opravy č. 1810400003 ze dne 26. 6. 2018 realizované v letech 2019-2021. Jádrem reportáže byla fikce, že dodavatelem kompletních oprav pancéřových oken vozidel LMV IVECO je firma J.P.D. Group, která se reportérům jeví jako „garážová“, vyšetřovaná Vojenskou policií, a tudíž jako riziková a podezřelá. Na závěr reportáže jsme se v krátké větě dozvěděli, že přitom v ČR existuje renomovaný výrobce pancéřových skel, který ale nemá certifikaci vyrábět ani opravovat pancéřová okna LMV IVECO, kterou kupodivu VVÚ vyžaduje. Jak bude zřejmé z níže uvedených informací, předmětná reportáž byla značně neobjektivní a tendenční.

Co v reportáži nezaznělo:

  • Firma J.P.D. Group  není dodavatelem kompletních oprav, ale pouze obchodním zástupcem renomované německé fy GUS glass+safety GmbH (GUS). Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších výrobců transparentních pancířů a vojenské optiky. Firma GUS byla výrobcem pancéřových oken pro vozidla LMV IVECO a přibližně 90 % LMV IVECO v České armádě má pancéřová okna od tohoto výrobce. Firma GUS se také zabývá opravami pancéřových oken, např. pro Bundeswehr. Poté, co se VVÚ s požadavkem na opravy v minulosti obrátil přímo na výše uvedeného výrobce, byl společností GUS odkázán na jejich obchodního zástupce pro Českou republiku. Systém obchodních zástupců v mezinárodním obchodu, zejména v oblasti obrany, je zcela běžný a hojně využívaný. Hlavnímu dodavateli odpadají starosti s řízením konkrétních zahraničních obchodů, administrativou a logistikou;
  • Firma J.P.D. Group se zabývá hlavně obchodem s náhradními díly pro automobilovou techniku, jak civilní, tak v oblasti obrany a bezpečnosti. Lze např. uvést dodávky dílů pro vozidla TATRA, IVECO, SOR apod. v řádů několika set miliónů Kč ročně. Těm, kteří o věrohodnosti firmy po zhlédnutí reportáže mají pochybnosti, lze jen vzkázat, že podobná zákoutí, které si pro natáčení účelově vybral redaktor do svého pořadu, lze nalézt i v mnoha renomovaných výrobních nebo obchodních firmách;
  • Vyjádření zástupce uživatele AČR. Celou dobu rozhovoru s ředitelem VVÚ vedle něho seděl voják v hodnosti plukovníka, který tam byl zdánlivě k ničemu, protože celou dobu jen mlčel. V reálné situaci to ovšem nebyla pravda, protože tento zástupce logistiky AČR vyjádřil panu redaktorovi svoji maximální spokojenost s opravami pancéřových oken v období realizace minulé rámcové dohody v letech 2019-2021 a to z pohledu jakosti, termínů, životnosti, podpory a také ceny (!). Je nutné zdůraznit, že AČR těmito opravami šetří značné prostředky oproti nákupu nových oken od výrobce. Tyto informace se ale zřejmě vůbec nehodily do konceptu reportáže, a tak tam ani nezazněly. Je pravdou, že pan redaktor to panu plukovníkovi řekl hned na místě, jak se dozvěděl, o koho jde, že jeho vyjádření v reportáži nevyužije.
  • Návrh dodavatelského řetězce kompletních oprav pancéřových oken LMV IVECO vznikl v průběhu řešení výzkumného projektu, který byl VVÚ řešen v letech 2014 – 2017 a který se zabýval různými aspekty používaných transparentních pancířů v AČR. Výsledky tohoto výzkumu byly následně oponovány a schváleny, včetně způsobu zajištění oprav pancéřových oken;
  • VVÚ prověřovala i jiné cesty zabezpečení oprav s účastí ryze českých firem, ale zatím nebylo prokázáno, že by tuto zakázku zvládla česká firma spolehlivě a se všemi garancemi parametrů v oblasti mechanické, optické, terminálně balistické a životnostní.
  • VVÚ, který je odpovědný za realizaci zakázky opravy pancéřových oken, v žádném případě nemůže připustit použití neprověřeného řešení s riziky ohrožení zdraví a životů osádek a také omezení operačních schopností AČR.

Závěrem naší reakce lze odkázat na článek v SECURITY magazínu, v němž se nad seriózností předmětné reportáže zamýšlejí i redaktoři tohoto časopisu.

KOMENTÁŘ: Hra s certifikací v Reportérech ČT. Pancéřová skla v autoservisu opravdu nenajdete. Kdo ostřeluje dodávky pro armádní vozidla | SECURITY MAGAZÍN (securitymagazin.cz)