Projekt CAMPT uspěl s vynikajícími výsledky

Dne 22. 7. 2020 proběhlo v sídle TAČR závěrečné oponentní řízení projektu „CAMPT – Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti“.

Projekt TE02000162 byl řešen s finanční podporou TA ČR.

Konsorcium firem pod vedením Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s., jehož součástí byl také Vojenský výzkumný ústav, s. p., realizovalo v letech 2014 až 2019 výzkum a vývoj pokročilých materiálů, jejich testování a certifikaci v oblastech zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochrany kritické infrastruktury, obrany a národní bezpečnosti.

Oponentní komise se po úspěšné obhajobě jednomyslně shodla na nejvyšším možném hodnocení: Projekt uspěl s vynikajícími výsledky“.

Výsledky projektu jsou již uplatňovány v praxi a předpokládá se jejich další využití v oblasti zajištění ochrany kritické infrastruktury, obrany a národní bezpečnosti. 

Výsledky řešení projektu CAMPT byly uplatněny v následující vojenské technice:

 

RM-70 M1

 

 

Pandur II CZ

 

DANA M1M

 

Centrum zůstává i po skončení projektu nadále aktivní.

Více informací o činnosti centra CAMPT na:

https://www.campt.cz/cs/