Vojenský fond solidarity získal od státních podniků a příspěvkových organizací 550 tisíc

Jednání Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, která zajišťuje činnosti spojené s výkonem zakladatelské funkce u státních podniků a zřizovatelské funkce u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, využili v pondělí 9. prosince představitelé státních podniků, aby zástupcům Vojenského fondu solidarity předali symbolické šeky.

Reagovali na Týden solidarity, ke kterému vyzval ministr obrany Lubomír Metnar, a celkovou částkou 550 tisíc korun obohatili fond, jenž pomáhá především vojákům a jejich rodinám, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci.

„Věřte, že peníze, kterými do fondu přispíváte, pomohou tam, kde to je nejvíce třeba. Za tuto smysluplnou činnost vám velmi děkujeme," uvedl při předávání šeků jeden ze zástupců fondu nadpraporčík Lubomír Volný. K celkové částce přispěla také kancelář náměstkyně ministra obrany Kateřiny Blažkové, která do fondu vložila dalších 10 tisíc korun

Autor: Miroslav Šindelář