Novoroční přání ředitele

Vážení spolupracovníci,

dovolte mi, abych Vám co nejzdvořileji poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a srdečně popřál mnoho zdraví, spokojenosti, radosti a úspěchů v roce 2020.

Ředitel ústavu Ing. Pavel ČUDA, Ph.D