Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury

Dne 12. září 2019 v areálu Poličských strojíren se uskutečnila prezentace a ukázka Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury.

Cílem prezentace a praktických ukázek (workshopu) bylo představit účastníkům aktuální výsledky řešení projektů Výzkumu a vývoje Minister­stva vnitra, Ministerstva obrany a Technologické agen­tury České republiky v oblasti ochrany kritické infrastruktury (KI) týmem pořádajících organ­izací. Workshop byl určen pro pracovníky institucí veřejné správy a organizací odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury. 

V rámci programu k hostům promluvili ředitelé (Ing. Petr Němec, MBA za Poličské strojírny a.s., Ing. Vladimír Halenka za STV GROUP a.s. a Ing. Pavel Čuda, Ph.D. za Vojenský výzkumný ústav, s. p.), posléze vystoupili i přítomní představitelé státní správy (zástupce ředitele Odboru bezpečnostní politiky Mgr. Radek Šubrt za Ministerstvo vnitra a prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., předseda Technologické agentury ČR).

Praktické ukázky se realizovaly na 2 místech, a to na výbuchové jámě (test odolnosti zdí proti výbuchu; test staviv výbuchem se střepinovým účinkem; test odolnosti odpadkového koše proti výbuchu) a na střelnici (ochrana objektů proti útoku RPG; balistické testování zdi). Po testech následovala prezentace vyvinutých prvků pro ochranu KI: protivýbuchové odpadkové koše; ochranné stěny proti výbuchu, projektilům a střepinám; modulární úkryty pro ochranu osob a protidopravní zátarasy, zároveň byly prezentovány zkušební nálože trhavin a munice dle STANAG 2280 a 4569.

Akce, která se konala pod záštitou Mgr. Lubomíra Metnara Ministra obrany ČR; Jana Hamáčka Ministra vnitra ČR a prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., FEng., předsedy Technologické agentury ČR sklidila všeobecně pozitivní ohlas a do budoucna je proto realizace obdobné události velmi pravděpodobná. Tímto děkujeme všem našim pracovníkům VVÚ, s. p. a spolupořádajícím organizacím, kteří se na přípravách a hladkém průběhu akce podíleli.