VVÚ, s. p. navštívila NMO ČR


31. července 2019 navštívila VVÚ, s. p. náměstkyně pro řízení Sekce správy a  řízení organizací MO ČR  Mgr. Kateřina Suchoňová.

Na krátkém brífingu se seznámila s managementem podniku, byla informována o historii podniku, vývoji jednotlivých pracovišť, o řešených projektech výzkumu a vývoje a aktuálním stavu některých významných zakázek.

V doprovodu ředitele podniku Ing. Pavla Čudy, Ph.D. a vedoucích jednotlivých sekcí si poté prohlédla některá pracoviště podniku v areálu Brno – Veslařská.

V průběhu návštěvy se zúčastnila i jednání  dozorčí rady podniku, která mj. vyhodnotila hospodaření podniku za 1. pololetí 2019.